Размер: 85см / 69.5см

Маслени бои

Платно върху фазер

Цена: 4800 €
Купи Купи принт

Стара картина - Натюрморт, с размери: 85см / 69,5см.

Изпълнена е с маслени бои върху платно, залепено на фазер, без външна рамка.

Няма дата и подпис на автор. Много добро външно състояние на платното и боите.

Уникално, майсторско изпълнение на живописта като композиция и цветове.